• Förändring på djupet (Start 26 mars)

  Autentiskt ledarskap

  Du har arbetat med inre utveckling en tid och vill integrera dina insikter med yrkeslivet. Att prestera för presterandets skull är inte längre ett alternativ och du vill hitta din väg att nå resultat med inre hållbarhet. Förmodligen har du en roll som ledare, högre chef, konsult, entreprenör, VD eller ägare.

  Intresseanmälan

För vem är kursen?

Du sitter med en skarp utmaning och vill ha stöd i den processen. Det kan t.ex. handla om att förhålla dig till ditt befintliga arbete efter omvälvande insikter, söka nya utmaningar eller ta steget och starta den verksamhet du drömt om.

Hur går det till?

Under dryg ett år är du del av en liten, trygg och kompetent grupp där alla stödjer varandra. Teori, praktiska övningar och strukturerad feedback varvas hela tiden för att föra dig framåt i din process.

Vad är upplägget baserat på?

Metoden har utvecklats av Lasse Lychnell i ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm och sedan 2013 har varje år deltagare arbetat med kritiska frågor som affärsstrategier, företagskultur och individuella karriärval.

Hur mycket tid behöver jag avsätta?

Den här processen blir vad du gör den till. Som deltagare behöver du avsätta tid för närvaro vid samtliga tillfällen samt tid för att arbeta med din utmaning mellan varje tillfälle. Utöver detta krävs ca 2 timmar för förberedelser inför varje tillfälle.

Vad kostar det?

Företag eller en organisation 45 tkr exkl. moms. Icke vinstdrivande verksamheter och egenföretagare med liten ekonomi 37 tkr exkl. moms. Privatpersoner har möjlighet att söka stipendium. Tillkommer gör kostnader för internat. Early Bird 10% före den 28 februari.

Vem leder kursen?

Kursen leds av Lasse Lychnell tillsammans med andra erfarna forskare och konsulter anslutna till det nystartade företaget Being in Business. Samtliga är även mindfulnessinstruktörer.

Ladda ned beskrivning!

 • Schema

  26-27 mars: Grundläggande kunskap om inre och yttre utveckling. Kalibrering av den inre kompassen med fokus på insikter, intentioner och en holistisk analys av nuläget.

  10 april: Djup acceptans. Identifiering av grundläggande behov. Vi startar den strukturerade feedbackprocessen som kommer att löpa som en röd tråd genom upplägget.

  8 maj: Att släppa taget. Förstå och släppa handlingsmönster som inte är konstruktiva samt visualisera möjliga framtider där dina behov kan tillgodoses.

  4-5 juni: Kreativitet. Att komma i kontakt med inspirationen, växla mellan olika perspektiv och skapa utrymme för nya handlingsmöjligheter.

  10 september: Lekfullt utforskande. Att skapa sammanhang där kreativa handlingsmöjligheter kan manifesteras utan motstånd.

  22 oktober: Konsolidering utifrån dina inre värderingar och en ny förståelse för det yttre sammanhang du verkar i.

  20-21 november: Reflektion och lärande i stillhet. Vi låter processen stanna upp för ett ögonblick och skapar ett utrymme där vi kan dra lärdomar från våra erfarenheter och sedan blicka framåt.

  5 maj 2020: Återträff och uppföljning. Hur gick det? Egentligen? Och vad kan vi lära oss av processen när vi tittar tillbaka?

  Schemat är preliminärt. Utbildningen hålls i Stockholm. Internaten är förlagda till Bergendal i Sollentuna och börjar kl. 09.00 dag 1 och avslutas kl 16.00 dag 2. Heldagarna hålls centralt i City och startar kl. 09.00 och avslutas senast kl. 19.00.

Röster från tidigare deltagare


”Att Lasse har både kombinationen från Handels samt hela mindfulnessbiten skapar en häftig kombination som når ned på djupet och berör de essentiella frågorna både ur ett företags- och personligt perspektiv.”


”Ödmjuk, mycket väl förberedd ledning. Genuin nyfikenhet och äkta engagemang gör att man öppnar upp.”


”Varje träff har varit spännande och extremt lärorik. Dessutom kul att få möta alla andra deltagare och deras projekt. Det har också varit skönt att kunna bidra till andra med egna erfarenheter.”


”Öppen, ärlig kommunikation med underbara människor och stöd från dessa att hitta mig själv och utveckla min verksamhet samtidigt. Unikt koncept, komponerat med olika infallsvinklar, verktyg och intuitivt ledarskap.”


”Kompetent, professionell och inkännande. Otroligt viktigt att snabbt få tillit i gruppen. Funkade utmärkt!”


”Det har varit banbrytande för mig på alla plan. Jag har kastat mina skygglappar, jag har mött mina rädslor, jag har vågat ta kliv. Det anade jag innan. Men nu vet jag!”