• Att nå resultat med inre hållbarhet

  Autentiskt ledarskap

  Du har arbetat med inre utveckling en tid och vill integrera dina insikter med yrkeslivet. Du har tröttnat på att prestera för presterandets skull och vill – genom att hitta din väg –nå konkreta resultat med inre hållbarhet. Förmodligen har du en roll som ledare, högre chef, konsult, entreprenör, VD eller ägare.

  Läs mer
 • Kursbeskrivning

  Under ett år är du en del av en trygg och kompetent grupp där du arbetar med en skarp utmaning för att skapa en varaktig förändring med inre hållbarhet. Det kan t.ex. vara att driva ett krävande verksamhetsprojekt, förändra verksamhetens inriktning eller söka dig mot nya helt nya utmaningar som konsult eller entreprenör.

  Teori och praktik vävs samman med självreflektion. Övningar varvas med strukturerade feedbackdiskussioner där du får konkret hjälp med din utmaning.

Ett unikt upplägg

I den här processen arbetar du i gränslandet mellan ledarskap, verksamhetsutveckling och personlig utveckling för att nå konkreta resultat med inre hållbarhet. Teori, praktiska övningar och strukturerad feedback varvas kontinuerligt och för dig framåt under drygt ett år.

Konkreta resultat med inre hållbarhet

Det här är ingen vanlig kurs, utan du tar med dig en konkret utmaning in i processen. Det kan t.ex. handla om att driva ett krävande verksamhetsprojekt, förändra din verksamhets inriktning eller söka dig mot nya helt nya utmaningar som konsult eller entreprenör. Och du vill göra det med inre hållbarhet!

Om metoden

Metoden har utvecklats av Lasse Lychnell i ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm. Under åren 2013 – 2018 har entreprenörer, VDar och högre chefer deltagit i 1-åriga grupprocesser där de arbetat med kritiska frågor – som affärsstrategier, företagskultur och individuella karriärval – i relation till sina insikter från inre utveckling.

Kurskostnad

Du blir del av en trygg och kompetent grupp med dedikerade personer. Kurskostnaden är 45 tkr för företag och organisationer. Icke-vinstdrivande verksamheter och egenföretagare med liten ekonomi betalar 37 tkr. Privatpersoner mellan jobb och med liten ekonomi kan söka stipendium. Tillkommer gör kostnad för internat. Alla priser är exkl. moms. Om du vill går det att dela upp betalningen.

Tidsåtgång

Som deltagare behöver du avsätta tid för närvaro vid samtliga tillfällen samt tid för att arbeta med din utmaning mellan varje tillfälle. Utöver tillfällena och det arbete du behöver lägga ned på din utmaning krävs ca 2 timmar mellan varje tillfälle för förberedelser.

 • Schema

  26-27 mars: Grundläggande kunskap om inre och yttre utveckling. Kalibrering av den inre kompassen med fokus på insikter, intentioner och en holistisk analys av nuläget.

  10 april: Djup acceptans. Identifiering av grundläggande behov. Vi startar den strukturerade feedbackprocessen som kommer att löpa som en röd tråd genom upplägget.

  8 maj: Att släppa taget. Förstå och släppa handlingsmönster som inte är konstruktiva samt visualisera möjliga framtider där dina behov kan tillgodoses.

  4-5 juni: Kreativitet. Att komma i kontakt med inspirationen, växla mellan olika perspektiv och skapa utrymme för nya handlingsmöjligheter.

  10 september: Lekfullt utforskande. Att skapa sammanhang där kreativa handlingsmöjligheter kan manifesteras utan motstånd.

  22 oktober: Konsolidering utifrån dina inre värderingar och en ny förståelse för det yttre sammanhang du verkar i.

  20-21 november: Reflektion och lärande i stillhet. Vi låter processen stanna upp för ett ögonblick och skapar ett utrymme där vi kan dra lärdomar från våra erfarenheter och sedan blicka framåt.

  5 maj 2020: Återträff och uppföljning. Hur gick det? Egentligen? Och vad kan vi lära oss av processen när vi tittar tillbaka?

  Schemat är preliminärt. Utbildningen hålls i Stockholm. Internaten är förlagda till Bergendal i Sollentuna och börjar kl. 09.00 dag 1 och avslutas kl 16.00 dag 2. Heldagarna hålls centralt i City och startar kl. 09.00 och avslutas senast kl. 19.00.

 • Om metoden

  Programmet bygger på en metod som har utvecklats av Lasse Lychnell i ett forskningsprojekt vid Handelshögskolan i Stockholm om hur ledare integrerar insikter från inre utveckling med sitt yrkesliv.

  Under åren 2013 – 2018 har entreprenörer, högre chefer, VDar och ägare deltagit i 1-åriga grupprocesser där de arbetat med kritiska frågor – som affärsstrategier, företagskultur och individuella karriärval – i relation till sina insikter från bland annat meditation, personlig utveckling och omvälvande livshändelser. Tidigare deltagare har bland annat sagt:

  ”Att Lasse har både kombinationen från Handels samt hela mindfulnessbiten skapar en häftig kombination som når ned på djupet och berör de essentiella frågorna både ur ett företags- och personligt perspektiv.”

  ”Ödmjuk, mycket väl förberedd ledning. Genuin nyfikenhet och äkta engagemang gör att man öppnar upp.”

  ”Varje träff har varit spännande och extremt lärorik. Dessutom kul att få möta alla andra deltagare och deras projekt. Det har också varit skönt att kunna bidra till andra med egna erfarenheter.”

  ”Öppen, ärlig kommunikation med underbara människor och stöd från dessa att hitta mig själv och utveckla min verksamhet samtidigt. Unikt koncept, komponerat med olika infallsvinklar, verktyg och intuitivt ledarskap.”

  ”Kompetent, professionell och inkännande. Otroligt viktigt att snabbt få tillit i gruppen. Funkade utmärkt!”

  ”Det har varit banbrytande för mig på alla plan. Jag har kastat mina skygglappar, jag har mött mina rädslor, jag har vågat ta kliv. Det anade jag innan. Men nu vet jag!”

 • Kursledare

  Lasse Lychnell är managementforskare inom ledarskap och verksamhetsutveckling med fokus på inre utveckling, utbildad mindfulnessinstruktör och grundare av Being in Business. Sedan 2006 undervisar han på Handelshögskolan och har haft uppdrag för bl.a. SSE Executive Education (f.d. IFL), Institutet för Verksamhetsutveckling, Sveriges Television, Stockholms Konstnärliga Högskola och Social Entrepreneurship Forum.

  Christin Mellner är arbetslivsforskare, mindfulnessinstruktör och har 20 års erfarenhet av undervisning vid Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Mälardalens högskola Hon arbetar också i egen verksamhet sedan 2011 med uppdrag för bl.a. Volvo Cars, Ericsson, Vattenfall, Systembolaget, Regeringskansliet, Stora Enso, Sveriges Riksdag, och Arbetsgivarverket.

  Rebecka Arman är organisations- och ledarskapsforskare på Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och undervisar om ledarskap, kommunikation inom team och mindfulness. Hon arbetar även med uppdragsutbildning mot näringslivet, vid GU School of Executive Education.