• Föreläsningar

    I korta inspirationsföreläsningar delar jag med mig av min forskning om hur inre och yttre utveckling tillåts samverka för mer hållbara resultat. Passar bra som lunchföreläsning, inslag på kick-off eller konferens, eller som inbjuden gäst till ledningsgruppen eller nätverksträffen.

  • Being awake at work

    Allt fler chefer och företagsledare börjar meditera för att minska stressen och bli mer effektiva på jobbet. Men i mötet med sig själv uppstår ibland även nya och oväntade insikter. När dörren till den inre världen öppnas och kan få man möta sin sårbarhet, känna ökad medkänsla och bli mer lyhörd för kroppens signaler. När den sortens insikter möter arbetslivet uppstår lätt en krock. I den här föreläsningen berättar jag hur företagsledare och chefer har hanterat den resan för att integrera insikter från inre utveckling med yrkeslivet. Du får lära dig ett ramverk som guidar din egen resa samt ett antal fällor att undvika.

  • When work becomes meditation

    Allt fler chefer och företagsledare börjar meditera för att minska stressen och bli mer effektiva på jobbet. Men meditation kan också starta en process av inre utveckling. Under två år följde jag sju företagsledare som alla hade mediterat och arbetat med personlig utveckling. När den meditativa attityden spred sig till arbetet kunde deltagarna observera positiva effekter i arbetet. Med tiden började de även se arbetet som en meditation och därmed blev jobbet en väg till fortsatt personlig utveckling snarare än ett hinder.