• Forskning

  Sedan 2013 driver jag ett forskningsprojekt vid Center for Innovation and Operations Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Projektet fokuserar på hur ledare och medarbetare integrerar insikter från meditation och personlig utveckling med yrkeslivet. Jag studerar också de organisatoriska aspekterna av mindfulnessatsningar i företag. Vilka typer av effekter leder dessa satsningar till? Och hur och varför uppstår de? Nedan hittar du publikationer från projektet så långt och annat relevant material hittar du längst ned.

 • Utvalda publikationer

  Lychnell, L., & Mårtensson, P. (2017). Straight from the Heart - A Clinical Group Intervention to Research Management Spirituality. Management Research Review. 40(8), 870-889

  Lychnell, L. (2017). When work becomes meditation: How managers use work as a tool for personal growth. Journal of Management, Spirituality, and Religion. 14(3), 255–275

  Lychnell, L. (2016). Corporate mindfulness as embodied practice: An empirical study of the emergence of mindfulness-related organizational phenomena. Short Paper accepted to the 2016 European Group for Organizational Studies 7-9 July. Neaples, Italy.

  Lychnell, L. (2016). From doing good to being true: a process study of how meditating managers enact nondual experiences in their working lives. Abstract Accepted to the Eight International Symposium on Process Organization Studies 16-18 June. Corfu, Greece.

  Lychnell, L. (2015). Being awake at work: an explorative study of how managers integrate insights from spiritual development with their working life. Paper presented at the The Spirituality and Creativity in Management World Congress, Barcelona.

  Mårtensson, P., Lychnell, L.-O., Frelin, J. (2013). Perspektiv på förändring: om en förändringsresa på Sveriges television. Stockholm, SSE Institute for Research.

  Lychnell, L.-O. (2010). IT-relaterad verksamhetsförändring. Processer som formar växelspelet mellan utveckling och användning. [IT-related organizational change. Processes shaping the interplay between development and use.]. Department of Information Management. Stockholm, The Economic Research Institute at Stockholm School of Economics (EFI).

  Mårtensson, P. and L.-O. Lychnell (2010). Utveckling av ledare och verksamheter. Mönster som ger avtryck. Perspektiv på verksamhetsutveckling. Red. P. Mårtensson and M. Mähring. Stockholm, EFI.