• Feb - Mar 2019

    Att leda med inre hållbarhet

    Den här kvällskursen vänder sig till ledare, chefer och VD:ar som är nyfikna på inre utveckling men saknar – eller bara har lite – tidigare erfarenhet. Vi ses en kväll i veckan under sex veckor och du får en introduktion till både teori och praktik för en rad verktyg som du kan börja använda direkt i ditt yrkesliv. Du kommer att lära dig att stanna upp i en hektisk vardag, att bli bättre på att skifta mellan olika perspektiv samt att välja dina handlingar utifrån ett mer medvetet förhållningssätt till dina egna värderingar. Kursen hålls av Christin Mellner och Lasse Lychnell tillsammans och bygger på deras och andras forskning på området.