• Workshops

  Du och dina kollegor får prova på och använda olika tekniker för att jobba både inåt och utåt. Teori varvas med praktiska övningar kopplade till utmaningar i verksamheten och utvecklar er som grupp. En workshop varar mellan en halv till två dagar och när du går hem har du med dig konkreta verktyg som du och din grupp redan har börjat använda.

 • 2 timmar

  Fokus

  För att hantera utmaningarna i en värld som präglas av flyktighet, osäkerhet, komplexitet och mångtydighet blir det allt viktigare att kunna leda sig själv med inre hållbarhet. Grunden för ett sådant ledarskap är förmågan att styra sin egen uppmärksamhet. Teorier om uppmärksamhet och närvaro blandas med konkreta övningar som hjälper dig att hitta och behålla fokus.

 • 3 timmar

  Emotionell intelligens

  En av hemligheterna bakom att framgångsrikt leda människor är att förstå den känslomässiga dimensionen av ledarskapet. Teorier om emotionell intelligens varvas med konkreta upplevelsebaserade övningar där du själv får träna dina färdigheter. Workshopen ger dig insikter och verktyg för att utvecklas som ledare.

 • 2 dagar

  Inre drivkrafter

  Under den här workshopen får du möjlighet att komma i kontakt med dig själv och dina grundläggande behov samt förstå hur de tillgodoses eller inte tillgodoses i din arbetssituation idag. Med det som bas arbetar du fram strategier som hjälper dig att känna inspiration och låta dina inre drivkrafter komma till uttryck i arbetet på ett sätt som gagnar dig själv, avdelningen och företaget som helhet.

 • 2 dagar

  Medveten verksamhetsutveckling

  Den här workshopen bygger vidare på "Inre Drivkrafter" och kopplar samman inre utveckling med arbetet att nå konkreta resultat i verksamheten. Effektiva verktyg för verksamhetsutveckling vävs samman med kontemplation och praktiskt arbete med riktiga verksamhetsutmaningar.